Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!


(Нийт: 18 үр дүн байна)

Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2021-08-05 Дулааны эрчим хүчийг хэмжих, тооцох дүрэм/шинэчлэн батлагдсан/ Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр
2 2019-10-29 Байгалийн гамшиг, гэнэтийн болон давагдашгүй хүчин зүйлийн шинжтэй нөхцөл байдал үүсэх тохиолдолд түлш, эрчим хүчний хангамжийн талаар мөрдөх журам Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр
3 2019-06-25 Эрчим хүчний тоноглол, тоног төхөөрөмжийн материал зарцуулалтын норм Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр Хавсралтгүй
4 2019-05-01 Эрчим хүчний барилга байгууламж барих ажлын журам Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр
5 2015-12-28 Эрчим хүчний барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх журам Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр Хавсралтгүй
6 2011-06-24 Дулааны хүчний тоног төхөөрөмжийн туршилт, тохируулга зүгшрүүлэлтийн ажлын хөдөлмөр зарцуулалтын норм Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр Хавсралтгүй
7 2011-11-13 Хэрэглэгчийн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн техник ашиглалтын дүрэм Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр Хавсралтгүй
8 2011-06-24 ХӨДӨЛМӨР ЗАРЦУУЛАЛТЫН НОРМЫН ТУХАЙ Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр Хавсралтгүй
9 2014-08-22 Эрчим хүчний ажилтны дунд зохиох аюулгүй ажиллагааны ажлын үндсэн дүрэм Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр
10 2014-08-22 Цахилгаан байгууламжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр
11 2014-01-15 ДҮРЭМ БАТЛАХ ТУХАЙ /Төвлөрсөн дулааны хангамжийн дүрэм/ Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр
12 2010-05-26 Уурын ба ус халаалтын зуухыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр
13 2007-12-04 Даралтат савыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр
14 2007-10-19 Дулааны эрчим хүчийг хэмжих, тооцох дүрэм Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр
15 2007-06-19 Түлш, эрчим хүчний салбарын үйлдвэр, компаниудын аюулгүй, найдвартай ажиллагааг хангахад шаардлагатай түлш болон тоног төхөөрөмж, сэлбэг, материалын аюулгүйн нөөцийг бүрдүүлэх журам Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр
16 2005-06-30 Нүүрсний ил уурхайн цахилгаан тоног төхөөрөмжийн ашиглалтын үед мөрдөх аюулгүй ажиллагааны дүрэм Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр
17 2007-09-05 Эрчим хүчний барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийн угсралт, засварын ажлын журам Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр
18 2004-11-19 Салбарын тэргүүний ажилтан тэмдэгээр шагнах журам Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр Хавсралтгүй

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ