Буцах

Эрчим хүчний барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх журам

МОНГОЛ УЛСЫН ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЙДЫН ТУШААЛ

2015 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр

Дугаар 188

Улаанбаатар хот

ЖУРАМ БАТЛАХ ТУХАЙ

Монгол Улсын Засгийн газрын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.2 дахь хэсэг, Эрчим хүчний тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.1.5 дахь заалтыг тус тус үндэслэн ТУШААХ нь:

1. Эрчим хүчний барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх журам-ыг хавсралтаар баталсугай.

2. Эрчим хүчний барилга байгууламжийн зураг төсөлд магадлал хийх нийт ажлын хөлсний 50 хувийг тухайн барилга байгууламжид магадлалын дүгнэлт гаргахад оролцсон орон тооны бус шинжээчдийн ажлын хөлсөнд, үлдсэн 50 хувийг байгууллагын үйл ажиллагаатай холбогдсон зардлыг санхүүжүүлэхэд тус тус хуваарилан зарцуулахыг Эрчим хүчний хөгжлийн төв ТӨААТҮГ-ын захирал /Я.Пүрэвжав/-д зөвшөөрсүгэй.

3. Энэхүү тушаалыг өөрийн үйл ажиллагаандаа мөрдөж ажиллахыг Эрчим хүчний хөгжлийн төв ТӨААТҮГ /Я.Пүрэвжав/-т, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг яамны Стратегийн бодлого, төлөвлөлтийн газар /П.Товуудорж/, Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ, дотоод аудитын газар /Л.Батсайхан/-т тус тус даалгасугай.

САЙД Д.ЗОРИГТ

Улсын нэгдсэн бүртгэлийн 2016 оны 1 дүгээр сарын 8-ны өдрийн 3595 дугаарт бүртгэв.

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ