Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!


(Нийт: 8 үр дүн байна)

Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2017-01-04 Эрчим хүчний сайд Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч нарын хооронд 2017-2020 онд хамтран ажиллах санамж бичиг Агаарын бохирдолыг бууруулах арга хэмжээ Хавсралтгүй
2 2017-01-12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай Агаарын бохирдолыг бууруулах арга хэмжээ
3 2017-01-10 Нийслэлийн агаар, орчны бохирдлын тухай Агаарын бохирдолыг бууруулах арга хэмжээ
4 2017-01-10 Агаарын чанарыг сайжруулах бүсийг шинэчлэн тогтоох тухай Агаарын бохирдолыг бууруулах арга хэмжээ
5 2017-01-09 Улаанбаатар хотын суурьшлын бүсийн хязгаарыг тогтоох тухай Агаарын бохирдолыг бууруулах арга хэмжээ
6 2017-01-09 Иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангах талаар авах зарим арга хэмжээний тухай Агаарын бохирдолыг бууруулах арга хэмжээ
7 2017-01-03 Монгол Улсын Засгийн газарт чиглэл өгөх тухай Агаарын бохирдолыг бууруулах арга хэмжээ Хавсралтгүй
8 2016-12-28 НИЙСЛЭЛИЙН ГЭР ХОРООЛЛЫН ӨРХӨД ЦАХИЛГААНЫ ТАРИФЫН ХӨНГӨЛӨЛТ ҮЗҮҮЛЭХТЭЙ ХОЛБОГДУУЛАН АВАХ ЗАРИМ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТУХАЙ Агаарын бохирдолыг бууруулах арга хэмжээ

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ