Түүхэн замнал

A- A A+

 


 1916 онд Нийслэл хүрээнд 20кВт орчим чадалтай цахилгаан үүсгүүр ажиллаж эхэлсэн

 

1931 онд баригдсан дунд голын чийдэнгийн хороо Монголын анхны дулааны станц

1934он төв цахилгаан комбинат

1963 онд ашиглалтанд орсон 3д магистраль шугам

1965 он дулааны 2-р цахилгаан станцын харагдах байдал

1965 оны 10 сараас эхлэн дарханы дулааны цахилгаан станц анхны эрчим хүч

1966 оны 01-р сарын 14 ДДЦС-ыг хүлээн авах ёслол 

1966 оны 01-р сарын 14 ДДЦС-ыг хүлээн авах ёслол

1966 оны 12-р сар дулааны 3-р цахилгаан станцын шав тавих ёслолын үеэр

1971 онд дулааны 3-р цахилгаан станцыг улсад хүлээлгэн өгөх актанд гарын үсэг зураг ёслол

1979 онд дулааны 4-р ЦСтанцын суурь тавих арга хэмжээнд Хотын Намын Хороo

1981 он дулааны 4-р Цахилгаан станц сүндэрлэн босж байна

ВИЛенин нэрэмжит ДДЦС

Дорнод аймаг Чойбалсан хот ЗХУ-ын тусламжаар ашиглалтанд орж байгаа

Дорнодын ДЦС-д 1980 онд өргөтгөл хийгдсэний дараах барилга байгууламж

дулааны 3-р цахилгаан станц

дулааны 3-р цахилгаан станцаас гарсан 7а магистралл шугам

 

дулааны шугам сүлжээний ашиглалт засварын үеэр

дунд голын цахилгаан станц

ДЦС-4 баригдаж байгаа зураг

Дэд станц, шугам барьж байгаа үеийн зураг

кабель шугамын угсралт хийж байна

Намын ТХ-ны ерөнхий нарийн бичгийн дарга, БНМАУ-ын АИХ-ийн тэргүүлэгч

төв цахилгаан камбинатын цахилгаан өргөтгөл 1957 он

төв цахилгаан станцын ус хөргөгч сан 1930-1940

Улаанбаатар-Налайхын хоорондох анхны 35кВ-ын ЦДАШ

Чойбалсангийн дулааны станцын дарга Л.Түмэннасан

 

дулааны 4-р цахилгаан станцын түлшний конверийн хэсэг

Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станцын турбин цех

дулааны дөрөвдүгээр цахилган станц

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ