Хяналт,шалгалт

A- A A+

 


Салбарын хяналт шалгалтын 2024 оны төлөвлөгөө Засгийн газрын 2023 оны 11 дүгээр сарын 29-ний өдрийн 420 дугаар тогтоолоор батлагдсан. Үүнтэй холбогдуулан эрчим хүчний хяналтын чиглэлээр 2024 онд хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалтыг Эрчим хүчний сайдын 2023 оны 12 дугаар сарын 28-ний өдрийн А/323 дугаар тушаалаар батлуулж, хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж байна.

2024 оны төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалтыг доороос үзнэ үү.

1 ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ САЛБАРЫН ХЯНАЛТ, ШАЛГАЛТЫН 2024 ОНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2
3 11.1.1 ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ШАЛГАХ ХЯНАЛТЫН ХУУДАС
4  
Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ