Төсөлд санал авч байна

A- A A+

 


НОРМАТИВЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВАХ ТУХАЙ

Эрчим хүчний салбарын үйл ажиллагааны зохицуулалтад мөрдөж буй нормативын баримт бичгүүдийг шинэчлэх, боловсронгуй болгох хүрээнд “Эрчим хүчний тоног төхөөрөмж,барилга байгууламжийн засварын ажлын төсөв зохиох аргачлал”-ын шинэчилсэн төсөлтэй танилцан, саналаа 2023.10.25-ны өдрийн дотор ЭХЯ-ны Бодлого, төлөвлөлтийн газрын шинжээч Ж.Гэрэл (gerel@energy.gov.mn, утас 263057)-д ирүүлнэ үү.

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ