Санхүү, хөрөнгө оруулалтын газар

 


 1. Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтэс
 2. Санхүүгийн хэлтэс

Үйл ажиллагааны стратеги зорилт:

1. эрчим хүчний салбарын санхүү, эдийн засгийн чадавхыг дээшлүүлэх, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалт, концесс, төсөл, хөтөлбөрийн үр ашгийг дээшлүүлэхэд бүх талын дэмжлэг үзүүлэх, хяналт тавьж ажиллах;

2. төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсөв боловсруулах, улсын төсөв, гадаадын зээл, тусламжаар хэрэгжих төсөл арга хэмжээний хэрэгжилтийг хангах, худалдан авалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавьж ажиллах;

3. яамны аппаратын санхүүгийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хариуцах, яамны мөнгөн урсгалыг оновчтой төлөвлөх, зарцуулах, гүйцэтгэлд хяналт тавих.

Зургаа. Санхүү хөрөнгө оруулалтын газар
101 З.Мөнх-Оргил Газрын дарга 263073 munkhorgil@energy.gov.mn
6.1. Хөрөнгө оруулалт, үйлдвэрлэлийн хэлтэс
103 Г.Энхтүвшин хэлтсийн дарга 263082 enkhtuvshin@energy.gov.mn
100 П.Жаргалсайхан ахлах шинжээч 267072 jargalsaikhan@energy.gov.mn
Б.Энхтуул шинжээч enkhtuul@energy.gov.mn
Э.Жаргалмаа мэргэжилтэн jargalmaa@energy.gov.mn
6.2. Санхүүгийн хэлтэс
108 Ж.Жанарбаатар хэлтсийн дарга 267083 janarbaatar@energy.gov.mn
110 Г.Гантуяа ерөнхий ня-бо 267078 gantuya@energy.gov.mn
О.Бүжин мэргэжилтэн bujin@energy.gov.mn
О.Хишигмаа нягтлан бодогч khishigmaa@energy.gov.mn
О.Баасанбаяр аж ахуйн нярав baasanbayar@energy.gov.mn
Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ