Техникийн нөхцөл

A- A A+

 


Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан “Төрийн үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх замаар ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй, цаасгүй хүнд сурталгүй хүргэх заалтыг хэрэгжүүлэн, Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 258 дугаар тогтоол, Эрчим хүчний сайдын 2018 оны 55 дугаар тушаалаар тус яамнаас олгож буй цахилгаан, дулааны техникийн нөхцөл олголтыг 2018 оны 07 дугаар сарын 01-ны өдрөөс эхлэн цахим хэлбэрт шилжүүлэн ажиллаж байна.
 
Техникийн нөхцөл авах, сунгуулах, нэмэлт өөрчлөлт оруулах хүсэлтээ доорх цахим хуудсаар хандаж илгээнэ үү.
Цахилгааны техникийн нөхцөлийн талаар 51-263066, 51-267064 утасаар лавлана уу. Хариуцсан албан хаагч: Эрчим хүчний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Цахилгааны хэлтсийн мэргэжилтэн Д.Энхүүш
 
Дулааны техникийн нөхцөлийн талаар 51-263074 утасаар лавлана уу. Хариуцсан албан хаагч: Эрчим хүчний бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газрын Дулааны хэлтсийн шинжээч Д.Төртулга
 
Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ