Буцах Файлыг татах

Сумдын хөгжлийн загвар болон түүнд хамаарах нэг маягийн загвар зургийн жагсаалт батлах тухай

СУМДЫН ХӨГЖЛИЙН ЗАГВАР БОЛОН ТҮҮНД ХАМААРАХ НЭГ МАЯГИЙН ЗАГВАР ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

2013 оны 6 дугаар                                                                                                                                                                                                         Улаанбаатар
сарын 22-ны  өдөр                                                                                                Дугаар 226                                                                                               хот

 

СУМДЫН ХӨГЖЛИЙН ЗАГВАР БОЛОН
ТҮҮНД ХАМААРАХ НЭГ МАЯГИЙН ЗАГВАР
ЗУРГИЙН ЖАГСААЛТ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

Улсын Их Хурлын 2012 оны 60 дугаар тогтоол, Засгийн газрын 2012-2016 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

1.“Сумдын хөгжлийн загвар”-ыг 1 дүгээр хавсралт ёсоор, “Сумдын нийгмийн үйлчилгээний болон үйлдвэрлэл, бизнесийн барилга байгууламжийн нэг маягийн загвар зургийн жагсаалт”-ыг 2 дугаар хавсралт ёсоор, “Нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлэх болон нэг дор байрлан үйл ажиллагаа явуулах байгууллагуудын барилга байгууламжийн    жагсаалт”-ыг 3 дугаар хавсралт ёсоор тус тус баталсугай.

 

2. Нэг маягийн загвар зургийн даалгаврыг гаргах, зураг боловсруулах компанийг нэгдсэн байдлаар сонгон шалгаруулах ажлыг 2013 оны 7 дугаар сарын 15-ны дотор Тэргүүн шадар сайд Д.Тэрбишдагва, Барилга, хот байгуулалтын сайд Ц.Баярсайхан, Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаяр нартай зөвшилцсөний үндсэн дээр зохион байгуулах арга хэмжээ авахыг холбогдох төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт даалгасугай.

 

3. Нэг маягийн загвар зургийг 2013 оны III улиралд багтаан боловсруулж, дунд хугацааны хөрөнгө оруулалтын бодлоготой уялдуулан хэрэгжүүлэхийг  холбогдох төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарт даалгасугай.

 

4. Нэг маягийн загвар зураг боловсруулах ажлын санхүүжилтийг "Улсын хэмжээнд 2014-2015 онд хийгдэх хөрөнгө оруулалтын ажлын техник эдийн засгийн үндэслэл, зураг төсөл боловсруулах" зардлаас гаргахыг Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаярт зөвшөөрсүгэй.

 

5. Нэг маягийн загвар зургийн дагуу баригдах барилга байгууламжийг шуурхай эхлүүлэх зорилгоор бэлтгэл ажлыг хангах, хуульд заасан зөвшөөрлийг нэгдсэн байдлаар олгох арга хэмжээ авахыг Барилга, хот байгуулалтын сайд Ц.Баярсайхан, аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нарт даалгасугай.

 

 

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                          Н.АЛТАНХУЯГ

 

 

Эдийн засгийн хөгжлийн сайд                                                         Н.БАТБАЯР

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ