Буцах

Концессын гэрээг шинэчлэн байгуулах зөвшөөрөл олгох тухай

КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛАХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

2013 оны 4 дүгээр                                                                                                                                                                                             Улаанбаатар
сарын 27-ны өдөр                                                                                              Дугаар 156                                                                                      хот


                                                         
КОНЦЕССЫН ГЭРЭЭГ ШИНЭЧЛЭН БАЙГУУЛАХ
ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ

 

Концессын тухай хуулийн 6.1.1, 6.1.2-т заасныг тус тус үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

1. Могойн голын нүүрсний уурхайг түшиглэн барих дулааны цахилгаан станцын хүчин чадлыг 100 МВт болгон нэмэгдүүлсүгэй.

 

2. Засгийн газрын 2011 оны 2 дугаар сарын 9-ний өдрийн 40 дүгээр тогтоолоор Могойн голын нүүрсний уурхайг түшиглэн барих дулааны цахилгаан станцыг Завхан аймгийн Тэлмэн сумын нутагт барьж байгуулахаар тогтсонтой холбогдуулан уг цахилгаан станцыг “Тэлмэний дулааны цахилгаан станц” гэж нэрлэхээр тогтсугай.

 

3. Цахилгаан станцын хүчин чадлыг 100 МВт болгосонтой холбогдуулан Могойн голын нүүрсний уурхайг түшиглэн цахилгаан станц барих талаар байгуулсан концессын гэрээг шинэчлэн байгуулахыг Эдийн засгийн хөгжлийн сайд Н.Батбаярт зөвшөөрсүгэй.

 

4. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Концессын зүйлийн жагсаалт батлах тухай” Засгийн газрын 2010 оны 7 дугаар сарын 21-ний өдрийн 198 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “Төрийн өмчийн концессын зүйлийн жагсаалт”-ын 102 дахь заалтын “Могойнголын дулааны цахилгаан станц” гэснийг “Тэлмэний дулааны цахилгаан станц” гэж, мөн заалтын “60 МВт” гэснийг “100 МВт” гэж тус тус өөрчилсүгэй.

 

 

       
Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                                   Н.АЛТАНХУЯГ

 

Эдийн засгийн хөгжлийн сайд                                                 Н.БАТБАЯР
 

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ