Буцах

Тогтоолын хавсралтуудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай

ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТУУДАД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ /ЗГ-ын 2013 оны 118-р тогтоолд/

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

2013 оны 8 дугаар                                                                                                                                                                                                        Улаанбаатар

сарын  2-ны  өдөр                                                                                                Дугаар 285                                                                                                хот

 

ТОГТООЛЫН ХАВСРАЛТУУДАД НЭМЭЛТ,
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ

 

Засгийн газрын тухай хуулийн 30 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

1. ””Шинэ бүтээн байгуулалт” хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх зарим төсөл, арга хэмжээний тухай”  Засгийн газрын 2013 оны 118 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтын ““Буянт ухаа” орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээ” гэсэн хэсэгт дараах агуулга бүхий 9 дэх заалт нэмж, дүн гэсэн заалтыг өөрчилсүгэй:

 

9.

“Буянт ухаа-1” орон сууцны хорооллын дулааны 13в магистраль 400 м хос шугам, Насосны 7 дугаар станцын 100 м хос шугамыг ф400 мм болгон өргөтгөж   хонгилын системд оруулах зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

3.091

-

3.091

БХБЯ, НЗДТГ

 

Дүн

60.269

29.444

30.825

-

 

 

2. ””Шинэ бүтээн байгуулалт” хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх зарим төсөл, арга хэмжээний тухай”  Засгийн газрын 2013 оны 118 дугаар тогтоолын    1 дүгээр хавсралтын “Яармаг орон сууцны хорооллын инженерийн шугам сүлжээ” гэсэн хэсгийн 8 дахь заалтын “...бохир ус,” гэсний дараа “цахилгаан,” гэж нэмсүгэй.

 

3.  Засгийн газрын 2013 оны 118 дугаар тогтоолын 1 дүгээр хавсралтын “Орон сууцны YII, XIY, МҮОНРТ-ийн хорооллын инженерийн шугам сүлжээ” гэсэн хэсгийн 3, 4, 5, 6, 7  дахь заалт болон дүнг дараахь байдлаар өөрчилсүгэй:

 

3

14-р хороолол, Зүүн Хүрээ хорооллын цахилгаан хангамжид зориулан 10 кВ-ын түгээх сүлжээнд ойролцоо тооцоогоор 22,0 МВт чадлын хэрэглээг хангах       10 кВ-ын ХБ 4 иж бүрдэл, ХТП 18 иж бүрдэл, 10 км урт 10 кВ-ын кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

6.561

6.561

-

БХБЯ, НЗДТГ

 

4

14-р хорооллын дэд станцаас 10 кВ-ын     4 иж бүрдэл ХБ руу татах 5 км, 22.0 МВт чадлын хэрэглээг хангах кабель шугамын зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

0.587

0.587

-

БХБЯ, НЗДТГ

 

5

Орон сууцны 14-р хорооллын ф125-300    мм-ийн 4.57 км дулааны шугамын зураг төсөл,  барилга угсралтын ажил

4.545

4.545

-

БХБЯ, НЗДТГ

 

6

Орон сууцны 14-р хорооллын 4 ш  ЦТП, ф100-250 мм-ийн 3.34 км цэвэр усны шугам, 4 ш насос станц, усан сангийн зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

1.987

1.987

-

БХБЯ, НЗДТГ

 

7

Орон сууцны 14-р хорооллын ф150-300 мм-ийн 1.87 км бохир усны шугам сүлжээний зураг төсөл, барилга угсралтын ажил

0.422

0.422

-

БХБЯ, НЗДТГ

 

Дүн

26.379

23.263

3.116

 

 

 

4.  Засгийн газрын 2013 оны 118 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтын “Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6-р хороо-Ханын материал орчмын гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ” гэсэн хэсгийн 1, 3, 4, 5 дахь заалт болон дүнг дараахь байдлаар өөрчилсүгэй:

 

1

Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6-р хороо-Ханын материал орчмын гэр хорооллын 4 ш ус дулаан дамжуулах төвийн барилга угсралтын ажил

1.600

1.600

-

БХБЯ, НЗДТГ

 

3

Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6-р хороо-Ханын материал орчмын гэр хорооллын Цахилгааны хаалттай дэд өртөө /ХТП/-г 20 комплект, 10 кВ-н 28 км кабель шугам тавих,         10  кВ-н ХБ 2 ком барих барилга угсралтын ажил

6.500

6.500

-

БХБЯ, НЗДТГ

 

4

Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6-р хороо-Ханын материал орчмын гэр хорооллын Цэвэр усны ф100-300 мм-ийн 3216 метр шугамын барилга угсралтын ажил

1.009

1.009

-

БХБЯ, НЗДТГ

 

5

Сонгинохайрхан дүүргийн 5, 6-р хороо-Ханын материал орчмын гэр хорооллын Бохир усны           ф150-300мм-ийн 1706 метр шугамын барилга угсралтын ажил

0.399

0.399

-

БХБЯ, НЗДТГ

 

Дүн

20.410

20.410

 

 

 

 

5.  Засгийн газрын 2013 оны 118 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтын “Баянзүрх дүүргийн 8, 16 дугаар хорооны гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ” гэсэн хэсгийг дараахь байдлаар өөрчилсүгэй:

 

Баянзүрх дүүргийн 8, 16 дугаар хорооны гэр хорооллын инженерийн шугам сүлжээ

1

Баянзүрх дүүргийн 8, 16-р хорооны гэр хорооллын Дулаан хангамжийн эх үүсвэрийг өргөтгөн шинэчлэх барилга угсралтын ажил

6.100

6.100

-

БХБЯ, НЗДТГ

Төлөвлөлт хийсэн талбай 145 га. Нийт 691 нэгж талбарт төлөвлөлт хийж 762 айлын орон сууц, 960 сурагчтай сургууль, 100 хүүхдийн цэцэрлэг, үйлчилгээ оффис, соёл, ахуй үйлчилгээний барилга, байгууламжууд баригдана.

2

Баянзүрх дүүргийн 8, 16-р хорооны гэр хорооллын Дулааны Ф80-300мм-ийн 2 км шугамыг өргөтгөн шинэчлэх, шинээр барих барилга угсралтын ажил

8.880

8.880

-

БХБЯ, НЗДТГ

3

Баянзүрх дүүргийн 8, 16-р хорооны             гэр хорооллын Цахилгааны ХБ 4 ш,    9 ш  хаалттай дэд өртөө барьж байгуулах, өндөр хүчдэлийн 5900м кабель шугамуудын хамт өргөтгөн шинэчлэх барилга угсралтын ажил

7.540

7.540

-

БХБЯ, НЗДТГ

4

Баянзүрх дүүргийн 8, 16-р хорооны гэр хорооллын Цэвэр усны Ф80-300мм-ийн 4 км шугамын барилга угсралтын ажил

0.930

0.930

-

БХБЯ, НЗДТГ

5

Баянзүрх дүүргийн 8, 16-р хорооны гэр хорооллын Бохир усны Ф200-400мм-ийн 8.22 км шугамын барилга угсралтын ажил

0.580

0.580

-

БХБЯ, НЗДТГ

Дүн

24.030

24.030

 

 

 

 

6. Энэхүү тогтоол гарсантай холбогдуулан Засгийн газрын 2013 оны 118 дугаар тогтоолын хавсралтад заасан төсөл, арга хэмжээ, барилга байгууламжийн талаарх жагсаалтад орох өөрчлөлтийг тухай бүрт нь Засгийн газарт танилцуулж байхыг Барилга, хот байгуулалтын сайд Ц.Баярсайхан, Эрчим хүчний сайд М.Сономпил, Нийслэлийн Засаг дарга Э.Бат-Үүл нарт үүрэг болгосугай.                        

               

 

 

                               

            Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                               Н.АЛТАНХУЯГ

 

 

           

            Барилга, хот байгуулалтын сайд                                          Ц.БАЯРСАЙХАН     

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ