Буцах

ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

 

2013 оны  1 дүгээр                                                                                                                                                                                      Улаанбаатар
сарын 19-ний өдөр                                                                                      Дугаар 23                                                                                       хот

                  

ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ


     
Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуулийн 13.1, Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулийн 5.4.22, 26.3-т заасныг үндэслэн Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

 

1. Сэргээгдэх эрчим хүчний сангийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг хавсралт ёсоор баталсугай.

 

2. Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан “Тогтоолын хавсралтад нэмэлт оруулах тухай” Засгийн газрын 2010 оны 12 дугаар сарын 22-ны өдрийн 337 дугаар тогтоолыг хүчингүй болсонд тооцсугай.  

 

 

Монгол Улсын Ерөнхий сайд                                              Н.АЛТАНХУЯГ

 

 

Эрчим хүчний сайд                                                               М.СОНОМПИЛ

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ