Хууль эрх зүйн сан


Огноогоор хайх:
Ж нь: 2010-02-24
Төрлөөр харах:
Сонгоно уу !!!
Д/Д Батлагдсан огноо Эрх зүйн баримт бичгийн нэр Төрөл Файл
1 2022-01-18 Улсын комисс томилон ажиллуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
2 2022-01-06 Улсын комисс томилон ажиллуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
3 2022-01-06 Улсын комисс томилон ажиллуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
4 2017-11-02 Улсын комисс байгуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
5 2017-01-09 Улаанбаатар хотын суурьшлын бүсийн хязгаарыг тогтоох тухай Агаарын бохирдолыг бууруулах арга хэмжээ
6 2016-09-14 Улсын комисс байгуулах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
7 2016-09-02 Улаанбаатар хотын захын гэр хорооллын гэрэл, цахилгаангүй айл өрхийг эрчим хүчээр хангах тухай Сайдын тушаал Хавсралтгүй
8 2010-05-26 Уурын ба ус халаалтын зуухыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм Захиргааны хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэр

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ