2024-03-14 10:01:44

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ТӨСӨЛ

 

1

Санхүүжүүлэгч байгууллага, орон

Азийн Хөгжлийн Банк

2

Санхүүжилтийн хэлбэр /зээл, тусламж, холимог/

Холимог

3

Санхүүжилтийн дүн /үндсэн валют/

66.22 сая ам.доллар

3.1

     Зээлийн санхүүжилт

40сая ам.доллар

3.2

     Буцалгүй тусламжийн санхүүжилт

14.6сая ам.доллар

3.3

     Төсвийн санхүүжилт

5.62сая ам.доллар

4

Төсөл хэрэгжих хугацаа

2019-2027

6

Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага

Эрчим Хүчний Яам

7

Төслийн статус

Хэрэгжиж байгаа

 

Төслийн зорилго:

Төвийн эрчим хүчний системээс алслагдсан аймгуудад Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрийг бий болгох.

Төслийн нийгэм, эдийн засгийн үр өгөөж:

Баруун бүсийн алслагдсан сум, орон нутгийн хэрэглэгчдийн цахилгаан хамгамжийн хүртээмж, чанарыг дээшлүүлнэ.Нүүрсний дулааны эрчим хүчийг ашиглахгүй, дан нарны сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглан цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх тул хүлэмжийн хий, утаа тортог ялгаруулахгүй тул агаарын бохирдол үүсгэж оршин суугчдын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлөхгүй. Мөн түүнчлэн импортын эрчим хүчний хэрэгцээг бууруулна.

Ашиглалтад оруулсан дэд төслүүд:

2022 онд Говь-Алтай аймгийн Алтай сумын хосолсон систем

2022 онд Завхан аймгийн Улиастай сумын 5МВт-ын нарны цахилгаан станц, 3.6МВт*ц багтаамжтай цэнэг хуримтлуурын станц

2023 онд Говь-Алтай аймгийн Есөнбулаг сумын 10 МВт нарны цахилгаан станц

2023 онд Завхан аймгийн Тэлмэн сумын дэд станцад 10 MVar хуурмаг чадал компенсацлах төхөөрөмжийг суурилуулах

2022 онд Ховд аймгийн Жаргалант сумын 1 дүгээр цэцэрлэгийн барилгын дулаан хангамжид 135 кВт хүчин чадал бүхий “Гүний дулааны халаалтын систем” суурилуулах

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн байршил, хаяг, холбоо барих утас, вэб сайт:

Хаяг: 17042 Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 20-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө 31 тоот, “White Gate” төв 505-508 тоот

Утас: 7710-5007