2024-03-06 08:12:22

ТАВАНТОЛГОЙ ДУЛААНЫ ЦАХИЛГААН СТАНЦЫН ТӨСӨЛ

Тавантолгой дулааны цахилгаан станц нь Дэлхийн банкнаас тавьсан байгаль орчны шаардлагуудыг хангасан, усны хэрэглээ багатай, химийн хорт хаягдалгүй, байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөө багатай, шинэ техник технологи нэвтрүүлсэн цахилгаан станц болно