Эрчим хүчний салбарын 2017 оны 3 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+


Photo

Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ
ХШҮДАГ       2017 оны 04 дугаар сарын 05-ний өдөр
      Компани Нэгж 2017 оны 3-р сар 2016 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц        12,737.28         13,179.95  103.48%        12,789.00 
дул Гкал        21,541.00         24,469.00  113.59%        18,136.00 
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц        86,188.00         89,572.80  103.93%        85,553.58 
дул Гкал      284,072.00       260,428.00  91.68%      271,122.00 
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц      270,897.20       285,241.90  105.30%      271,660.48 
дул Гкал      374,175.00       347,249.00  92.80%      360,840.00 
4 "Амгалан" ДС дул Гкал        55,884.00         64,672.00  115.73%        31,387.00 
5 "ДДЦС" ХК цах м.квтц        19,080.94         20,732.74  108.66%        20,094.20 
дул Гкал        54,766.00         54,766.00  100.00%        54,618.00 
6 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц        12,978.16         13,017.25  100.30%        12,951.67 
дул Гкал        56,874.10         56,888.00  100.02%        57,919.00 
ДҮН цах м.квтц      401,881.58       421,744.64  104.94%      403,048.93 
дул Гкал      791,428.10       808,472.00  102.15%      762,635.00 
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц        17,705.90         21,269.00  120.12%        17,638.45 
дул Гкал        30,200.00         30,800.00  101.99%        30,900.00 
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц            270.00             353.78  131.03%            187.65 
дул Гкал          3,400.00           4,458.90  131.14%          3,530.00 
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц          3,152.00           4,385.54  139.14%          2,661.65 
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц          3,677.00           2,362.40  64.25%          1,824.30 
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц     0.00%            277.60 
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц                12.64  0.00%                1.67 
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц                   -                      -    0.00%                   -   
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц                   -                      -    0.00%                   -   
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц                   -                      -    0.00%                   -   
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц         13,870.55          9,020.86  65.04%        14,593.26 
ДҮН цах м.квтц        38,675.45         37,404.22  96.71%        37,184.58 
1 "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ цах м.квтц            218.40             264.10  120.92%            204.57 
2 "Улиастай" дизель цах м.квтц            277.60             195.90  70.57%            277.60 
3 "Тосонцэнгэл" дизель цах м.квтц                12.64  0.00%                8.66 
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц            496.00             472.64  95.29%            490.83 
4 "БНДС" ХК дул Гкал        17,714.10         17,047.00  96.23%        16,104.00 
5 "НДС" ХК дул Гкал        13,680.00         12,980.00  94.88%        13,642.70 
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал          4,979.50           5,040.00  101.21%          4,650.70 
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц      441,053.03       459,621.50  104.21%      440,724.34 
дул Гкал      861,401.70       878,797.90  102.02%      831,462.40 

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ