Эрчим хүчний салбарын 2017 оны 2 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+


Photo

Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ
ХШҮДАГ       2017 оны 03 дугаар сарын 06-ний өдөр
      Компани Нэгж 2017 оны 2-р сар 2016 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц        11,303.00         11,383.00  100.71%        11,996.00 
дул Гкал        30,286.00         29,752.00  98.24%        28,266.00 
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц        77,748.00         81,005.70  104.19%        79,716.14 
дул Гкал      319,653.00       305,959.00  95.72%      313,287.00 
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц      272,492.40       283,650.00  104.09%      281,020.01 
дул Гкал      451,620.00       400,643.00  88.71%      452,250.00 
4 "Амгалан" ДС дул Гкал        70,919.00         88,897.00  125.35%        42,731.00 
5 "ДДЦС" ХК цах м.квтц        22,782.78         23,415.51  102.78%        22,046.40 
дул Гкал        67,808.00         68,414.00  100.89%        72,802.00 
6 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц        13,302.32         13,638.81  102.53%        13,145.30 
дул Гкал        66,022.30         66,092.00  100.11%        69,941.00 
ДҮН цах м.квтц      397,628.50       413,093.02  103.89%      407,923.86 
дул Гкал      935,389.30       959,757.00  102.61%      979,277.00 
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц        17,156.60         20,042.49  116.82%        18,867.50 
дул Гкал        33,600.00         36,100.00  107.44%        35,700.00 
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц            260.00             352.30  135.50%              33.91 
дул Гкал          4,600.00           4,626.00  100.57%          4,751.60 
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц          3,100.00           4,352.59  140.41%          2,479.82 
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц          2,001.40           3,757.21  187.73%          1,712.10 
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц   -              1.05  #DIV/0!            410.30 
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц                   -                 11.70  0.00%                   -   
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц                   -                      -    0.00%                   -   
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц                   -                      -    0.00%                   -   
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц                   -                      -    0.00%                   -   
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц         11,117.63        10,949.13  98.48%        16,984.77 
ДҮН цах м.квтц        33,635.63         39,464.37  117.33%        40,488.40 
1 "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ цах м.квтц            350.81             276.05  78.69%            337.24 
2 "Улиастай" дизель цах м.квтц            410.22             230.63  56.22%            410.26 
3 "Тосонцэнгэл" дизель цах м.квтц     #DIV/0!              14.29 
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц            761.03             506.68  66.58%            761.79 
4 "БНДС" ХК дул Гкал        26,775.75         21,988.50  82.12%        19,700.40 
5 "НДС" ХК дул Гкал        17,700.00         15,773.00  89.11%        17,311.00 
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал          6,016.90           5,904.00  98.12%          5,570.20 
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц      432,025.16       453,064.07  104.87%      449,174.05 
дул Гкал   1,024,081.95    1,044,148.50  101.96%   1,062,310.20 

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ