Эрчим хүчний салбарын 2016 оны 10 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+


Photo

Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ
ХШҮДАГ       2016 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдөр
      Компани Нэгж 2016 оны 10-р сар 2015 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц       12,680.00        12,217.11  96.35%        11,882.13
дул Гкал       16,892.00        17,380.00  102.89%        15,750.00
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц       78,813.00        79,416.27  100.77%        82,373.51
дул Гкал     173,288.00      218,732.00  126.22%      171,777.00
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц     279,629.19      281,005.82  100.49%      265,081.76
дул Гкал     323,751.00      300,652.00  92.87%      302,910.00
4 "ДДЦС" ХК цах м.квтц       21,139.72        21,483.19  101.62%        20,627.89
дул Гкал       41,676.00        44,087.00  105.79%        41,221.00
5 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц        8,884.40         9,012.79  101.45%         8,931.77
дул Гкал       46,321.50        53,162.00  114.77%        44,076.00
ДҮН цах м.квтц     401,146.32      403,135.16  100.50%     388,897.05 
дул Гкал     601,928.50      634,013.00  105.33%     575,734.00 
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц       12,950.00        17,464.80  134.86%        11,762.33
дул Гкал       23,000.00        25,000.00  108.70%        18,700.00
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц           223.60            360.23  161.10%              50.97
дул Гкал        1,670.00         2,070.00  123.95%         1,666.41
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц        2,847.90         5,110.00  179.43%         2,847.80
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц        2,110.00         4,227.78  200.37%         2,105.61
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц           149.90            149.90  100.00%            415.90
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц           100.00            218.70  218.70%            196.72
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц             50.00              95.67  191.34%              94.24
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц               5.00                8.10  162.00%                7.19
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц             10.00                5.90  59.00%                3.30
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц        11,520.00       11,802.38  102.45%        14,998.37
ДҮН цах м.квтц       29,966.40        39,443.46  131.63%       32,482.43 
1 "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ цах м.квтц           168.67            168.67  100.00%            110.73
2 "Улиастай" дизель цах м.квтц             75.21              75.21  100.00%            338.60
3 "Тосонцэнгэл" дизель цах м.квтц             98.50            217.60  220.91%              32.17
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц           342.38            461.48  134.79%           481.50 
4 "БНДС" ХК дул Гкал       13,293.10        15,080.40  113.45%        13,293.10
5 "НДС" ХК дул Гкал       10,707.00        10,900.00  101.80%         9,898.20
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал        3,779.70         4,671.20  123.59%         3,510.00
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц    431,455.10     443,040.11  102.69%    421,860.98 
дул Гкал    654,378.30     691,734.60  105.71%    622,801.71 

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ