Эрчим хүчний салбарын 2016 оны 8 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+


Photo

Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ
ХШҮДАГ       2016 оны 09 дүгээр сарын 05-ны өдөр
      Компани Нэгж 2016 оны 8-р сар 2015 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц         10,104.00           10,456.59  103.49%       10,044.41 
дул Гкал           1,000.00             1,670.00  167.00%        2,193.00 
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц         50,941.00           52,528.91  103.12%       58,478.23 
дул Гкал         20,030.00           19,067.00  95.19%       19,698.00 
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц       223,600.14         230,772.04  103.21%     205,674.63 
дул Гкал       134,030.00         117,350.00  87.56%     126,130.00 
4 "ДДЦС" ХК цах м.квтц         12,050.72           12,207.54  101.30%       12,272.34 
дул Гкал           9,500.00             8,500.00  89.47%        9,284.00 
5 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц           7,122.40             7,184.02  100.87%        7,133.89 
дул Гкал         14,372.30           14,429.00  100.39%       13,786.00 
ДҮН цах м.квтц       303,818.26         313,149.10  103.07%     293,603.51 
дул Гкал       178,932.30         161,016.00  89.99%     171,091.00 
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц         12,870.00           14,746.00  114.58%       10,189.35 
дул Гкал           4,800.00             5,000.00  104.17%        4,800.00 
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц             100.90                100.90  100.00%                  -   
дул Гкал                    -                        -    0.00%                  -   
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц           2,434.10             3,602.00  147.98%        2,434.10 
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц           1,400.00             2,887.68  206.26%        1,419.58 
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц             400.00                656.60  164.15%           380.40 
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц             210.00                245.46  116.89%           208.15 
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц               90.00                 90.23  100.26%             39.76 
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц               20.00                 17.95  89.75%             16.52 
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц               27.00                 27.80  102.96%             26.67 
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц          10,560.00          10,518.35  99.61%       10,555.78 
ДҮН цах м.квтц         28,112.00           32,892.97  117.01%       25,270.31 
1 "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ цах м.квтц                    -                        -    0.00%                  -   
2 "Улиастай" дизель цах м.квтц                    -                        -    0.00%                  -   
3 "Тосонцэнгэл" дизель цах м.квтц                    -                        -    0.00%                  -   
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц                    -                        -    0.00%                  -   
4 "БНДС" ХК дул Гкал           3,063.12             2,650.33  86.52%        3,063.10 
5 "НДС" ХК дул Гкал           1,227.00                628.30  51.21%        1,448.50 
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал                    -                        -    0.00%                  -   
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц       331,930.26         346,042.07  104.25%    318,873.82 
дул Гкал       188,022.42         169,294.63  90.04%    180,402.60 
               
  Танилцсан:                                 
  ХШҮДАГ-ын дарга     Б.Сандуйжав      
               

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ