Эрчим хүчний салбарын 2016 оны 7 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+


Photo

                                                
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ
ХШҮДАГ       2016 оны 08 дугаар сарын 05-ны өдөр
      Компани Нэгж 2016 оны 7-р сар 2015 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц        8,716.00         9,127.22  104.72%         6,446.48
дул Гкал        1,000.00            865.00  86.50%         1,127.00
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц       49,494.00        50,127.06  101.28%        38,592.01
дул Гкал       15,020.00        16,450.00  109.52%        15,507.00
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц     203,326.86      212,301.11  104.41%      226,912.27
дул Гкал     126,460.00      124,120.00  98.15%      119,040.00
4 "ДДЦС" ХК цах м.квтц       12,135.70        12,774.60  105.26%        11,790.78
дул Гкал        9,000.00         8,538.20  94.87%         8,880.00
5 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц        7,122.40         7,047.26  98.95%         7,203.26
дул Гкал       13,800.30        14,223.00  103.06%        13,908.00
ДҮН цах м.квтц     280,794.96      291,377.25  103.77%     290,944.79 
дул Гкал     165,280.30      164,196.20  99.34%     158,462.00 
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц       10,780.00        13,103.30  121.55%       9,359.08  
дул Гкал        4,800.00         5,400.00  112.50%         5,100.00
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц                  -                     -    0.00%                   -  
дул Гкал                  -                     -    0.00%                   -  
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц        2,532.00         3,133.06  123.74%         2,324.80
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц        1,353.85         2,449.11  180.90%         1,404.16
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц           537.90            804.03  149.48%            545.77
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц           147.75            197.89  133.94%            157.43
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц             83.85              88.93  106.06%              83.40
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц             19.51              15.47  79.29%              16.40
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц             26.50              21.95  82.83%              13.04
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц         9,098.87        8,883.13  97.63%        12,047.83
ДҮН цах м.квтц       24,580.23        28,696.87  116.75%       25,951.91 
1 "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ цах м.квтц                  -                     -    0.00%                   -  
2 "Улиастай" дизель цах м.квтц                  -                     -    0.00%                   -  
3 "Тосонцэнгэл" дизель цах м.квтц                  -                     -    0.00%                   -  
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц                  -                     -    #DIV/0!                  -   
4 "БНДС" ХК дул Гкал        2,951.30         2,720.90  92.19%         2,951.30
5 "НДС" ХК дул Гкал        2,231.00         1,568.20  70.29%         1,002.80
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал                  -                     -    0.00%                   -  
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц    305,375.19     320,074.12  104.81%    316,896.70 
дул Гкал    175,262.60     173,885.30  99.21%    167,516.10

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ