Эрчим хүчний салбарын 2016 оны 6 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+


Photo

                                                
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ
ХШҮДАГ       2016 оны 07 дугаар сарын 05-ны өдөр
      Компани Нэгж 2016 оны 6-р сар 2015 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц        6,660.00         7,412.24  111.29%       12,174.41 
дул Гкал        1,000.00         1,713.00  171.30%        1,677.00 
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц       53,920.00        54,642.55  101.34%       47,555.07 
дул Гкал       19,030.00        19,061.00  100.16%       19,400.00 
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц     222,363.60      229,884.00  103.38%     213,376.28 
дул Гкал     126,170.00      124,420.00  98.61%     121,340.00 
4 "ДДЦС" ХК цах м.квтц       10,252.70        10,311.20  100.57%        9,620.98 
дул Гкал        9,150.00         8,062.00  88.11%        9,287.00 
5 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц        6,884.40         6,945.90  100.89%        6,962.20 
дул Гкал       14,204.30        14,774.00  104.01%       14,465.00 
ДҮН цах м.квтц     300,080.70      309,195.89  103.04%     289,688.94 
дул Гкал     169,554.30      168,030.00  99.10%     166,169.00 
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц       11,150.00        11,912.00  106.83%        9,121.70 
дул Гкал        4,700.00         5,100.00  108.51%        4,700.00 
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц                  -                     -    0.00%                  -   
дул Гкал                  -                     -    0.00%                  -   
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц        2,340.50         2,604.41  111.28%        2,327.10 
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц        1,353.80         2,188.63  161.67%        1,402.94 
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц           486.00            831.70  171.13%           427.60 
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц           147.75            248.73  168.35%           153.23 
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц             88.80              95.72  107.79%             90.36 
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц             19.49              16.21  83.17%             14.89 
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц             26.42              22.80  86.30%                  -   
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц         9,198.11        9,008.41  97.94%       11,277.68 
ДҮН цах м.квтц       24,810.87        26,928.60  108.54%       24,815.50 
1 "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ цах м.квтц                  -                     -    0.00%                  -   
2 "Улиастай" дизель цах м.квтц                  -                     -    0.00%                  -   
3 "Тосонцэнгэл" дизель цах м.квтц                  -                     -    0.00%                  -   
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц                  -                     -    0.00%                  -   
4 "БНДС" ХК дул Гкал        1,836.00         1,751.27  95.39%        1,336.00 
5 "НДС" ХК дул Гкал        3,347.00            134.40  4.02%           891.40 
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал                  -                     -    0.00%                  -   
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц    324,891.57     336,124.49  103.46%    314,504.44 
дул Гкал    179,437.30     175,015.67  97.54%    173,096.40

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ