Эрчим хүчний салбарын 2016 оны 5 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+


Photo

                                                
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ
ХШҮДАГ       2016 оны 06 дугаар сарын 03-ны өдөр
      Компани Нэгж 2016 оны 5-р сар 2015 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц        9,808.00         8,434.92  86.00%        9,797.49 
дул Гкал        1,000.00         2,159.00  215.90%        1,690.00 
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц       49,302.00        49,467.42  100.34%       55,363.70 
дул Гкал       77,157.00        78,082.00  101.20%       77,000.00 
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц     236,767.90      240,766.20  101.69%     232,443.30 
дул Гкал     175,300.00      161,800.00  92.30%     166,900.00 
4 Амгалан ДС дул Гкал                  -                     -    0.00%                  -   
5 "ДДЦС" ХК цах м.квтц       14,926.50        15,188.80  101.76%       14,640.55 
дул Гкал       19,040.00        18,040.00  94.75%       20,990.00 
6 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц        6,846.40         6,668.52  97.40%        6,855.36 
дул Гкал       21,520.20        24,438.00  113.56%       23,885.00 
ДҮН цах м.квтц     317,650.80      320,525.86  100.91%     319,100.40 
дул Гкал     294,017.20      284,519.00  96.77%     290,465.00 
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц       11,350.00        12,843.80  113.16%       11,337.90 
дул Гкал        7,600.00        11,100.00  146.05%       12,200.00 
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц             20.21              20.21  100.00%           214.20 
дул Гкал                  -                     -    0.00%           469.60 
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц        2,191.80         2,526.04  115.25%        2,191.80 
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц        1,455.00         1,649.42  113.36%        1,490.10 
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц           446.70              41.20  9.22%           361.70 
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц           139.72            238.45  170.67%           181.63 
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц           104.57            101.64  97.20%           107.53 
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц             27.00              15.37  56.93%             16.61 
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц             32.00              25.90  80.94%               8.00 
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц        17,561.06       17,153.47  97.68%        15,342.23
ДҮН цах м.квтц       33,328.05        34,615.50  103.86%       31,251.70 
1 "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ цах м.квтц             11.52              11.52  99.96%               7.90 
2 "Улиастай" дизель цах м.квтц                  -                     -    0.00%           217.47 
3 "Тосонцэнгэл" дизель цах м.квтц             11.00                9.98  90.76%                  -   
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц             22.52              21.50  95.47%           225.37 
4 "БНДС" ХК дул Гкал        6,212.70         6,225.30  100.20%        6,212.70 
5 "НДС" ХК дул Гкал        4,351.00         4,361.00  100.23%        3,451.40 
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал        1,151.50         1,151.50  100.00%        1,024.80 
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц    351,001.37     355,162.86  101.19%    350,577.47 
дул Гкал    313,332.40     307,356.80  98.09%    313,823.50

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ