Эрчим хүчний салбарын 2016 оны 4 дүгээр сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+


Photo

                                                
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ
ХШҮДАГ       2016 оны 05 дугаар сарын 05-ны өдөр
      Компани Нэгж 2016 оны 4-р сар 2015 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц       11,159.00        11,424.66  102.38%       10,698.00 
дул Гкал       10,579.00        11,638.00  110.01%       10,660.00 
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц       70,200.00        70,479.23  100.40%       70,342.10 
дул Гкал     165,671.00      206,016.00  124.35%     179,266.00 
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц     241,685.01      243,304.54  100.67%     241,475.00 
дул Гкал     271,341.00      270,446.00  99.67%     278,730.00 
4 "Амгалан" ДС дул Гкал       26,928.00                   -    0.00%                  -   
5 "ДДЦС" ХК цах м.квтц       18,328.10        18,396.60  100.37%       18,422.20 
дул Гкал       36,142.00        36,243.00  100.28%       36,419.00 
6 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц        9,100.40         9,371.27  102.98%        9,265.03 
дул Гкал       42,718.00        45,676.00  106.92%       43,935.00 
ДҮН цах м.квтц     350,472.51      352,976.29  100.71%     350,202.33 
дул Гкал     553,379.00      570,019.00  103.01%     549,010.00 
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц       12,100.00        13,397.04  110.72%       11,781.86 
дул Гкал       22,000.00        23,193.00  105.42%       17,400.00 
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц           330.80            311.13  94.05%           330.80 
дул Гкал       19,000.00        18,300.00  96.32%       19,200.00 
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц        2,416.30         2,670.27  110.51%        2,416.30 
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц        1,570.00         1,626.90  103.62%        1,585.88 
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц                  -                     -    0.00%           352.30 
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц             18.72              71.86  383.97%                  -   
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц             29.57                   -    0.00%             13.46 
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц               4.00                   -    0.00%               1.07 
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц               6.00                   -    0.00%                  -   
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц        14,880.00       16,149.11  108.53%       15,405.26 
ДҮН цах м.квтц       31,355.39        34,226.31  109.16%       31,886.93 
1 "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ цах м.квтц             93.80              93.80  100.00%           251.21 
2 "Улиастай" дизель цах м.квтц             25.80              25.80  100.00%           360.97 
3 "Тосонцэнгэл" дизель цах м.квтц             18.00              35.45  196.94%                  -   
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц           137.60            155.05  112.68%           612.18 
4 "БНДС" ХК дул Гкал       12,587.20        12,671.40  100.67%       12,587.20 
5 "НДС" ХК дул Гкал        7,449.00         7,461.00  100.16%        7,310.00 
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал        3,187.40         3,187.40  100.00%        3,985.20 
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц    381,965.50     387,357.65  101.41%    382,701.44 
дул Гкал    617,602.60     634,831.80  102.79%    609,492.40

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ