Эрчим хүчний салбарын 2016 оны 3 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+


Photo

                                            
Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ
ХШҮДАГ       2016 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдөр
      Компани Нэгж 2016 оны 3-р сар 2015 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц       12,767.00        12,789.00  100.17%        8,636.11 
дул Гкал       21,752.00        18,136.00  83.38%       27,290.00 
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц       85,308.00        85,553.58  100.29%       71,653.70 
дул Гкал     250,282.00      271,122.00  108.33%     303,544.00 
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц     287,072.47      271,660.48  94.63%     283,369.92 
дул Гкал     398,780.00      360,840.00  90.49%     435,860.00 
4 "Амгалан" ДС дул Гкал       31,824.00        31,387.00  98.63%                  -   
5 "ДДЦС" ХК цах м.квтц       20,183.70        20,094.20  99.56%       20,816.70 
дул Гкал       54,392.00        54,618.00  100.42%       70,515.00 
6 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц       12,968.40        12,951.67  99.87%       12,035.75 
дул Гкал       57,918.10        57,919.00  100.00%       64,459.00 
ДҮН цах м.квтц     418,299.57      403,048.93  96.35%     396,512.18 
дул Гкал     783,124.10      762,635.00  97.38%     901,668.00 
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц       12,648.90        17,638.45  139.45%       13,266.29 
дул Гкал       29,000.00        30,900.00  106.55%       32,125.00 
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц           300.88            187.65  62.37%           251.27 
дул Гкал        3,300.00         3,530.00  106.97%        4,040.00 
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц        2,563.70         2,661.65  103.82%        2,291.80 
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц        1,556.80         1,824.30  117.18%        1,560.97 
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц           277.60            277.60  100.00%                  -   
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц                  -                  1.67  0.00%                  -   
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц                  -                     -    0.00%                  -   
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц                  -                     -    0.00%                  -   
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц                  -                     -    0.00%                  -   
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц        14,924.82       14,593.26  97.78%       12,043.28 
ДҮН цах м.квтц       32,272.70        37,184.58  115.22%       29,413.61 
1 "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ цах м.квтц           340.47            204.57  60.08%           390.31 
2 "Улиастай" дизель цах м.квтц           277.60            277.60  100.00%           383.55 
3 "Тосонцэнгэл" дизель цах м.квтц             16.20                8.66  53.46%                  -   
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц           634.27            490.83  77.39%           773.86 
4 "БНДС" ХК дул Гкал       18,060.50        16,104.00  89.17%       19,488.10 
5 "НДС" ХК дул Гкал       13,521.00        13,642.70  100.90%       17,208.70 
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал        4,650.70         4,650.70  100.00%        5,656.00 
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц    451,206.54     440,724.34  97.68%    426,699.64 
дул Гкал    851,656.30     831,462.40  97.63%    980,185.80 

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ