Эрчим хүчний салбарын 2016 оны 2 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+


Photo

      Компани Нэгж 2016 оны 2-р сар 2015 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц        11,558.00         11,996.00  103.79%          8,636.11 
дул Гкал        28,171.00         28,266.00  100.34%        27,290.00 
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц        79,464.00         79,716.14  100.32%        71,653.70 
дул Гкал      279,100.00       313,287.00  112.25%      303,544.00 
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц      288,707.00       281,020.01  97.34%      283,369.92 
дул Гкал      440,850.00       452,250.00  102.59%      435,860.00 
4 "Амгалан" ДС дул Гкал        46,800.00         42,731.00  91.31%                   -   
5 "ДДЦС" ХК цах м.квтц        21,778.70         22,046.40  101.23%        20,816.70 
дул Гкал        72,802.00         72,802.00  100.00%        70,515.00 
6 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц        13,011.40         13,145.30  101.03%        12,035.75 
дул Гкал        69,929.10         69,941.00  100.02%        64,459.00 
ДҮН цах м.квтц      414,519.10       407,923.86  98.41%      396,512.18 
дул Гкал      890,852.10       979,277.00  109.93%      901,668.00 
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц        13,400.00         18,867.50  140.80%        13,266.29 
дул Гкал        31,500.00         35,700.00  113.33%        32,125.00 
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц            260.33               33.91  13.03%            251.27 
дул Гкал          4,040.00           4,751.60  117.61%          4,040.00 
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц          2,373.60           2,479.82  104.48%          2,291.80 
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц          1,518.40           1,712.10  112.76%          1,560.97 
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц            410.30             410.30  100.00%                   -   
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц                   -                      -    0.00%                   -   
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц                   -                      -    0.00%                   -   
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц                   -                      -    0.00%                   -   
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц                   -                      -    0.00%                   -   
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц         17,367.93        16,984.77  97.79%        12,043.28 
ДҮН цах м.квтц        35,330.56         40,488.40  114.60%        29,413.61 
1 "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ цах м.квтц            341.06             337.24  98.88%            390.31 
2 "Улиастай" дизель цах м.квтц            336.28             410.26  122.00%            383.55 
3 "Тосонцэнгэл" дизель цах м.квтц              21.20               14.29  67.41%                   -   
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц            698.53             761.79  109.06%            773.86 
4 "БНДС" ХК дул Гкал        19,488.10         19,700.40  101.09%        19,488.10 
5 "НДС" ХК дул Гкал        16,787.00         17,311.00  103.12%        17,208.70 
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал          5,570.20           5,570.20  100.00%          5,656.00 
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц      450,548.19       449,174.05  99.70%      426,699.64 
дул Гкал      968,237.40    1,062,310.20  109.72%      980,185.80 

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ