Эрчим хүчний салбарын 2016 оны 1 дүгээр сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+


Photo

Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ
ХШҮДАГ       2016 оны 02 дугаар сарын 05-ны өдөр
      Компани Нэгж 2016 оны 12-р сар 2015 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц        12,782.00         13,066.75  102.23%        10,572.07 
дул Гкал        34,959.00         35,422.00  101.32%        36,132.00 
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц        91,836.00         92,211.00  100.41%        92,207.06 
дул Гкал      339,751.00       394,615.00  116.15%      366,310.00 
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц      326,899.34       329,753.00  100.87%      311,296.18 
дул Гкал      539,950.00       575,690.00  106.62%      535,002.00 
4 "Амгалан" ДС дул Гкал        52,416.00         59,133.00  112.81%                   -   
5 "ДДЦС" ХК цах м.квтц        25,403.72         25,612.60  100.82%        25,535.00 
дул Гкал        84,945.00         84,945.00  100.00%        81,695.00 
6 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц        10,037.40         10,586.15  105.47%        16,263.93 
дул Гкал        84,343.00         85,089.00  100.88%        85,377.00 
ДҮН цах м.квтц      466,958.46       471,229.51  100.91%      455,874.24 
дул Гкал   1,083,948.00    1,175,761.00  108.47%   1,104,516.00 
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц        15,300.00         20,925.80  136.77%        15,281.90 
дул Гкал        35,500.00         45,400.00  127.89%        37,200.00 
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц            242.00             270.36  111.72%            242.02 
дул Гкал          4,210.00           5,620.00  133.49%          4,210.00 
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц          2,890.70           3,047.39  105.42%          2,890.70 
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц          1,615.00           1,831.00  113.37%          1,655.93 
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц            672.60             363.60  54.06%            448.20 
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц              26.12               26.12  100.00%                1.92 
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц                   -                      -    0.00%                   -   
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц                   -                      -    0.00%                   -   
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц                   -                      -    0.00%                   -   
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц         16,079.92        15,721.99  97.77%        12,228.60 
ДҮН цах м.квтц        36,826.34         42,186.26  114.55%        32,749.27 
1 "Говь-Алтай" /Есөнбулаг/ цах м.квтц            340.47             350.27  102.88%              13.70 
2 "Улиастай" дизель цах м.квтц            336.28             362.68  107.85%            448.21 
3 "Тосонцэнгэл" дизель цах м.квтц                   -                      -    0.00%            524.52 
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц            676.75             712.95  105.35%            986.43 
4 "БНДС" ХК дул Гкал        24,004.30         25,145.78  104.76%        23,000.00 
5 "НДС" ХК дул Гкал        21,042.00         21,426.00  101.82%        20,757.20 
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал          7,974.50           7,974.50  100.00%          5,647.30 
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц      504,461.55       514,128.72  101.92%      489,609.94 
дул Гкал   1,176,678.80    1,281,327.28  108.89%   1,195,330.50 

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ