Эрчим хүчний салбарын 2015 оны 12 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+


Photo

      Компани Нэгж          2015 оны 12 дугаар сар 2014 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц       12,480.00        12,875.25  103.17%       10,694.97 
дул Гкал       35,802.00        30,891.00  86.28%       33,610.00 
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц       81,308.00        85,317.00  104.93%       86,229.46 
дул Гкал     327,830.00      348,980.00  106.45%     372,317.00 
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц     327,077.40      332,789.76  101.75%     320,434.06 
дул Гкал     512,250.00      504,150.00  98.42%     521,225.00 
4 "ДДЦС" ХК цах м.квтц       25,193.34        23,351.76  92.69%       26,137.50 
дул Гкал       84,721.00        84,626.00  99.89%       80,806.00 
5 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц       15,793.00        16,014.64  101.40%       16,046.77 
дул Гкал       84,343.00        84,367.00  100.03%       84,463.00 
ДҮН цах м.квтц     461,851.74      470,348.42  101.84%     459,542.76 
дул Гкал  1,044,946.00   1,053,014.00  100.77%  1,092,421.00 
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц       14,720.00        17,846.80  121.24%       15,207.70 
дул Гкал       35,000.00        41,000.00  117.14%       37,500.00 
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц           223.60            175.23  78.37%           752.50 
дул Гкал        4,000.00         5,309.00  132.73%       16,100.00 
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц        3,667.00         3,385.48  92.32%        3,139.50 
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц        2,130.00         2,184.63  102.56%        1,753.08 
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц           396.10            396.10  100.00%           470.80 
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц             92.10              81.38  88.36%             48.72 
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц                  -                     -    0.00%                  -   
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц                  -                     -    0.00%                  -   
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц                  -                     -    0.00%                  -   
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц       13,869.61        13,524.46  97.51%        14,968.54
ДҮН цах м.квтц       35,098.41        37,594.08  107.11%       36,340.84 
1 "Говь-Алтай ЭХҮ" цах м.квтц           367.00            348.27  94.90%        1,453.16 
2 "Завхан ЭХҮ" /Улиастай/ цах м.квтц           407.09            396.10  97.30%           670.72 
3 "Завхан ЭХҮ" /Тосонцэнгэл/ цах м.квтц             44.60              14.30  32.06%                  -   
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц           818.69            758.67  92.67%        2,123.88 
4 "БНДС" ХК дул Гкал       26,450.00        23,754.40  89.81%       24,008.10 
5 "НДС" ХК дул Гкал       19,511.00        20,810.00  106.66%       17,423.10 
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал        6,540.00         6,540.00  100.00%        7,548.00 
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц    497,768.83     508,701.16  102.20%    498,007.48 
дул Гкал  1,136,447.00   1,150,427.40  101.23%  1,195,000.20 

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ