Эрчим хүчний салбарын 2015 оны 11 дүгээр сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+


Photo

      Компани Нэгж          2015 оны 11 дүгээр сар 2014 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц       12,100.00        12,217.97  100.97%       10,000.10 
дул Гкал       26,597.00        26,598.00  100.00%       20,370.00 
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц       79,261.90        85,306.49  107.63%       83,816.37 
дул Гкал     231,895.00      283,248.00  122.14%     253,955.00 
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц     298,111.28      298,150.04  100.01%     278,830.85 
дул Гкал     388,230.00      419,140.00  107.96%     430,808.00 
4 "ДДЦС" ХК цах м.квтц       23,451.80        19,467.80  83.01%       24,287.90 
дул Гкал       60,750.00        61,410.00  101.09%       57,258.00 
5 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц       12,092.00        12,597.73  104.18%       12,357.90 
дул Гкал       63,273.00        63,671.00  100.63%       61,311.00 
ДҮН цах м.квтц     425,016.98      427,740.02  100.64%     409,293.12 
дул Гкал     770,745.00      854,067.00  110.81%     823,702.00 
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц       13,590.00        16,803.90  123.65%       14,444.10 
дул Гкал       24,000.00        31,500.00  131.25%       27,400.00 
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц           216.00            181.21  83.89%                  -   
дул Гкал        3,849.00         3,660.00  95.09%        2,324.00 
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц        3,556.00         3,280.14  92.24%        3,301.80 
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц        2,165.00         2,192.35  101.26%        1,768.10 
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц           390.00            398.10  102.08%           389.90 
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц           112.41              99.34  88.37%             48.72 
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц                  -                     -    0.00%                  -   
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц                  -                     -    0.00%                  -   
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц                  -                     -    0.00%                  -   
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц        6,868.57         6,604.69  96.16%       10,980.00 
ДҮН цах м.квтц       26,897.98        29,559.73  109.90%       30,932.62 
1 "Говь-Алтай ЭХҮ" цах м.квтц           287.50            287.50  100.00%           310.54 
2 "Завхан ЭХҮ" /Улиастай/ цах м.квтц           398.00            398.00  100.00%           389.91 
3 "Завхан ЭХҮ" /Тосонцэнгэл/ цах м.квтц             37.57              10.06  0.00%                  -   
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц           723.07            695.56  96.20%           700.45 
4 "БНДС" ХК дул Гкал       19,060.00        18,620.30  97.69%       18,194.80 
5 "НДС" ХК дул Гкал       15,076.00        16,552.80  109.80%       17,112.00 
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал        5,880.00         5,880.00  100.00%        4,526.40 
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц    452,638.03     457,995.31  101.18%    440,926.19 
дул Гкал    838,610.00     930,280.10  110.93%    893,259.20 

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ