Эрчим хүчний салбарын 2015 оны 10 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+


Photo

      Компани Нэгж          2015 оны 10 дугаар сар  2014 он 
Төл Гүйц Хувь  Мөн үе гүйц 
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц        12,680.00        11,882.13 93.71%      10,568.71
дул Гкал        15,840.00        15,750.00 99.43%      15,768.00
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц        83,676.00        82,373.51 98.44%      84,197.37
дул Гкал      147,188.00      171,777.00 116.71%     178,194.00
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц      190,143.02      265,081.76 139.41%     257,942.99
дул Гкал      386,530.00      302,910.00 78.37%     306,856.00
4 "ДДЦС" ХК цах м.квтц        21,034.48        20,627.89 98.07%      21,587.55
дул Гкал        41,989.00        41,221.00 98.17%      41,066.00
5 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц         8,680.00         8,931.77 102.90%        9,713.15
дул Гкал        43,145.90        44,076.00 102.16%      40,294.00
ДҮН цах м.квтц      316,213.50      388,897.05 122.99%     384,009.77
дул Гкал      634,692.90      575,734.00 90.71%     582,178.00
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц        11,666.20        11,762.33 100.82%      13,882.00
дул Гкал        15,600.00        18,700.00 119.87%      26,800.00
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц            223.60              50.97 22.80%           509.50
дул Гкал         3,026.00         1,666.41 55.07%      11,500.00
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц         3,704.00         2,847.80 76.88%        3,278.00
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц         2,080.00         2,105.61 101.23%        1,585.65
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц            415.90            415.90 100.00%                  -  
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц              95.86            196.72 205.22%             96.33
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц              49.85              94.24 189.05%             91.28
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц                2.03                7.19 354.19%              2.46
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц                8.05                3.30 40.99%              8.28
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц        15,306.81        14,998.37 97.98%      10,755.00
ДҮН цах м.квтц        33,552.30        32,482.43 96.81%      30,208.50
1 "Говь-Алтай ЭХҮ" цах м.квтц            100.00            110.73 110.73%           326.43
2 "Завхан ЭХҮ" /Улиастай/ цах м.квтц            300.00            338.60 112.87%           271.90
3 "Завхан ЭХҮ" /Тосонцэнгэл/ цах м.квтц              26.91              32.17 119.55%                  -  
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц            426.91            481.50 112.79%           598.33
4 "БНДС" ХК дул Гкал        13,500.00        13,293.10 98.47%      13,491.20
5 "НДС" ХК дул Гкал         9,910.00         9,898.20 99.88%        9,052.50
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал         3,510.00         3,510.00 100.00%        4,526.40
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц     350,192.71     421,860.98 120.47%    414,816.60
дул Гкал     680,238.90     622,801.71 91.56%    647,548.10

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ