Эрчим хүчний салбарын 2015 оны 09 дүгээр сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+


Photo

                            

Эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэлийн мэдээ
ХШҮДАГ       2015 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр
      Компани Нэгж          2015 оны 9 дүгээр сар 2014 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц       10,748.00        10,892.43  101.34%        9,729.61 
дул Гкал        2,000.00         2,711.00  135.55%        2,368.00 
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц       62,410.10        67,246.01  107.75%       64,687.37 
дул Гкал       78,912.00        57,081.00  72.34%       62,930.00 
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц     241,855.40      230,557.92  95.33%     228,627.62 
дул Гкал     209,490.00      178,880.00  85.39%     199,973.00 
4 "ДДЦС" ХК цах м.квтц       15,340.00        14,612.81  95.26%       16,072.20 
дул Гкал       21,822.00        20,257.00  92.83%       17,774.00 
5 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц        7,218.00         7,397.10  102.48%        7,259.50 
дул Гкал       21,187.50        21,335.00  100.70%       21,615.00 
ДҮН цах м.квтц     337,571.50      330,706.28  97.97%     326,376.30 
дул Гкал     333,411.50      280,264.00  84.06%     304,660.00 
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц       11,550.00        11,244.60  97.36%       11,552.80 
дул Гкал        9,100.00         9,500.00  104.40%        7,600.00 
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц                  -                     -    0.00%                  -   
дул Гкал                  -                     -    0.00%                  -   
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц        2,255.00         2,442.30  108.31%        2,838.40 
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц        1,751.00         1,801.34  102.87%        1,532.87 
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц           419.20            439.70  104.89%           163.70 
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц             91.13            205.05  0.00%             92.52 
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц           109.82              97.16  0.00%           144.40 
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц             11.80              14.11  0.00%               8.28 
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц             27.75              28.69  0.00%             26.25 
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц       11,253.90        11,015.40  97.88%        7,360.65 
ДҮН цах м.квтц       27,469.60        27,288.35  99.34%       23,719.87 
1 "Говь-Алтай ЭХҮ" цах м.квтц             39.11              39.11  100.00%           158.81 
2 "Завхан ЭХҮ" /Улиастай/ цах м.квтц             40.17              40.17  100.00%                  -   
3 "Завхан ЭХҮ" /Тосонцэнгэл/ цах м.квтц                  -                     -    0.00%                  -   
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц             79.28              79.28  100.00%           158.81 
4 "БНДС" ХК дул Гкал        6,300.00         5,700.00  90.48%        6,628.10 
5 "НДС" ХК дул Гкал        4,746.00         4,240.80  89.36%        4,000.00 
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал                  -                     -    0.00%        1,587.50 
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц    365,120.38     358,073.91  98.07%    350,254.98 
дул Гкал    353,557.50     299,704.80  84.77%    324,475.60 

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ