Эрчим хүчний салбарын 2015 оны 08 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+


Photo

      Компани Нэгж          2015 оны 8 дугаар сар 2014 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц       10,004.00        10,044.41  100.40%       8,599.06 
дул Гкал        2,000.00         2,193.00  109.65%       2,506.00 
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц       56,076.00        58,478.23  104.28%     51,230.80 
дул Гкал       23,035.00        19,698.00  85.51%     21,450.00 
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц     235,753.00      205,674.63  87.24%    223,261.10 
дул Гкал     135,601.00      126,130.00  93.02%    131,268.00 
4 "ДДЦС" ХК цах м.квтц       12,265.00        12,272.34  100.06%     12,431.49 
дул Гкал        9,000.00         9,284.00  103.16%     12,194.00 
5 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц        7,140.00         7,133.89  99.91%       7,182.46 
дул Гкал       14,483.30        13,786.00  95.19%     14,906.00 
ДҮН цах м.квтц     321,238.00      293,603.51  91.40%    302,704.90 
дул Гкал     184,119.30      171,091.00  92.92%    182,324.00 
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц        9,785.90        10,189.35  104.12%     10,974.10 
дул Гкал        4,700.00         4,800.00  102.13%       5,300.00 
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц                  -                     -    0.00%                 -   
дул Гкал                  -                     -    0.00%                 -   
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц        2,700.00         2,434.10  90.15%       2,834.20 
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц        1,380.00         1,419.58  102.87%       1,646.25 
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц           549.00            380.40  69.29%          305.24 
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц             92.61            208.15  224.76%            93.06 
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц             99.93              39.76  39.79%          100.38 
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц             21.60              16.52  76.48%             9.36 
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц             34.41              26.67  77.51%            25.95 
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц       10,800.00        10,555.78  97.74%       8,087.00 
ДҮН цах м.квтц       25,463.45        25,270.31  99.24%     24,075.54 
1 "Говь-Алтай ЭХҮ" цах м.квтц                  -                     -    0.00%             2.48 
2 "Завхан ЭХҮ" /Улиастай/ цах м.квтц                  -                     -    0.00%                 -   
3 "Завхан ЭХҮ" /Тосонцэнгэл/ цах м.квтц                  -                     -    0.00%                 -   
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц                  -                     -    0.00%             2.48 
4 "БНДС" ХК дул Гкал        2,048.90         3,063.10  149.50%       2,048.90 
5 "НДС" ХК дул Гкал        1,227.00         1,448.50  118.05%          276.60 
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал                  -                     -    0.00%                 -   
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц    346,701.45     318,873.82  91.97%   326,782.92 
дул Гкал    192,095.20     180,402.60  93.91%   189,949.50 

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ