Эрчим хүчний салбарын 2015 оны 07 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+


Photo

      Компани Нэгж          2015 оны 7 дугаар сар 2014 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц      6,240.00      6,446.48 103.31%        348.83
дул Гкал      2,000.00      1,127.00 56.35%               -  
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц    38,259.57    38,592.01 100.87%    53,108.87
дул Гкал    15,507.00    15,507.00 100.00%    18,166.00
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц  211,525.27  226,912.27 107.27%  212,719.33
дул Гкал  134,960.00  119,040.00 88.20%  132,812.00
4 "ДДЦС" ХК цах м.квтц    12,350.00    11,790.78 95.47%    12,686.15
дул Гкал      9,480.00      8,880.00 93.67%    12,750.00
5 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц      7,148.00      7,203.26 100.77%      5,395.68
дул Гкал    13,364.30    13,908.00 104.07%    14,146.00
ДҮН цах м.квтц  275,522.84  290,944.79 105.60%  284,258.85
дул Гкал  175,311.30  158,462.00 90.39%  177,874.00
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц    9,675.21      9,359.08   96.73%    10,750.46
дул Гкал      4,900.00      5,100.00 104.08%      5,082.00
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц               -                 -   0.00%        509.50
дул Гкал               -                 -   0.00%          11.50
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц      2,510.00      2,324.80 92.62%      2,742.10
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц      1,380.00      1,404.16 101.75%      1,671.00
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц        530.38        545.77 102.90%        413.00
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц        124.46        157.43 126.49%            1.11
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц          99.93          83.40 83.46%            0.97
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц          20.71          16.40 79.19%            0.16
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц          33.08          13.04 39.42%            0.33
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц    12,303.00    12,047.83 97.93%      8,574.32
ДҮН цах м.квтц    26,676.77    25,951.91 97.28%    24,662.95
1 "Говь-Алтай ЭХҮ" цах м.квтц               -                 -   0.00%               -  
2 "Завхан ЭХҮ" /Улиастай/ цах м.квтц               -                 -   0.00%               -  
3 "Завхан ЭХҮ" /Тосонцэнгэл/ цах м.квтц               -                 -   0.00%               -  
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц               -                 -   0.00%               -  
4 "БНДС" ХК дул Гкал      2,866.60      2,951.30 102.95%      2,866.60
5 "НДС" ХК дул Гкал      2,231.00      1,002.80 44.95%        585.00
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал               -                 -   0.00%               -  
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц  302,199.61  316,896.70 104.86%  308,921.80
дул Гкал  185,308.90  167,516.10 90.40%  186,419.10

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ