Эрчим хүчний салбарын 2015 оны 06 дугаар сарын үйлдвэрлэлтийн мэдээ

A- A A+


Photo

      Компани Нэгж          2015 оны 6 дугаар сар 2014 он
Төл Гүйц Хувь Мөн үе гүйц
1 "ДЦС-2" ХК цах м.квтц       12,050.00        12,174.41  101.0%        9,620.94 
дул Гкал        2,000.00         1,677.00  83.9%        1,896.00 
2 "ДЦС-3" ХК цах м.квтц       44,896.00        47,555.07  105.9%       23,960.96 
дул Гкал       19,000.00        19,400.00  102.1%       23,029.00 
3 "ДЦС-4" ХК цах м.квтц     213,373.77      213,376.28  100.0%     205,866.96 
дул Гкал     121,340.00      121,340.00  100.0%     112,464.00 
4 "ДДЦС" ХК цах м.квтц        9,976.79         9,620.98  96.4%       10,382.21 
дул Гкал        9,267.00         9,287.00  100.2%        8,989.00 
5 "ЭДЦС" ХК цах м.квтц        6,899.00         6,962.20  100.9%        6,940.09 
дул Гкал       13,689.30        14,465.00  105.7%       14,649.00 
ДҮН цах м.квтц     287,195.56      289,688.94  100.9%     256,771.17 
дул Гкал     165,296.30      166,169.00  100.5%     161,027.00 
1 "ДБЭХС" ХК цах м.квтц        9,959.00         9,121.70  91.6%        9,955.64 
дул Гкал        4,800.00         4,700.00  97.9%        4,977.00 
2 "ДЗДЦС" ХК цах м.квтц                  -                     -    0.0%             77.00 
дул Гкал                  -                     -    0.0%                  -   
3 "Дөргөн УЦС" цах м.квтц        2,465.00         2,327.10  94.4%        3,138.30 
4 "Тайшир УЦС" цах м.квтц        1,380.00         1,402.94  101.7%        1,557.73 
5 "Богдын голын УЦС" цах м.квтц           451.70            427.60  94.7%           471.70 
6 "Тосонцэнгэл УЦС" цах м.квтц           107.92            153.23  142.0%               1.10 
7 "Гуулин УЦС" цах м.квтц             99.75              90.36  90.6%               0.58 
8 "Хүнгүйн УЦС" цах м.квтц             20.66              14.89  72.1%               0.46 
9 "Галуутайн УЦС" цах м.квтц             17.90                   -    0.0%               0.29 
10 "Салхит СЦС" ХХК цах м.квтц       11,530.45        11,277.68  97.8%        8,089.54 
ДҮН цах м.квтц       26,032.38        24,815.50  95.3%       23,292.34 
1 "Говь-Алтай ЭХҮ" цах м.квтц                  -                     -    0.0%               3.80 
2 "Завхан ЭХҮ" /Улиастай/ цах м.квтц                  -                     -    0.0%                  -   
3 "Завхан ЭХҮ" /Тосонцэнгэл/ цах м.квтц                  -                     -    0.0%                  -   
ДИЗЕЛЬ СТАНЦУУДЫН ДҮН цах м.квтц                  -                     -    0.0%               3.80 
4 "БНДС" ХК дул Гкал        2,694.90         1,336.00  49.6%        2,694.90 
5 "НДС" ХК дул Гкал        3,347.00            891.40  26.6%           707.00 
6 "Дулаан шарын гол" ХК дул Гкал                  -                     -    0.0%                  -   
ЭХС НИЙТ ДҮН цах м.квтц    313,227.94     314,504.44  100.4%    280,067.31 
дул Гкал    176,138.20     173,096.40  98.3%    169,405.90 

Мэдээний төрөл: Статистик мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ