2023 оны төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалт

A- A A+


Photo

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хууль болон “Мэргэжлийн  хяналтын чиг үүргийг салбарын яамдад шилжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай” Засгийн газрын 2022 оны 469 дүгээр тогтоолоор Мэргэжлийн хяналтын байгууллагыг татан буулгаж, хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлэх чиг үүргийг салбарын яам, орон нутгийн харъяа агентлагуудад шилжүүлсэн.  Үүний дагуу Эрчим хүчний яамны бүтцэд Салбарын хяналтын газрыг байгуулж, Эрчим хүчний хяналтын улсын /ахлах/ байцаагчид ажиллаж байна.

Салбарын хяналт шалгалтын 2023 оны төлөвлөгөө Засгийн газрын 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн 79 дүгээр тогтоолоор батлагдсан. Үүнтэй холбогдуулан эрчим хүчний хяналтын чиглэлээр 2023 онд хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалтыг Эрчим хүчний сайдын 2023 оны 04 дүгээр сарын 14-ний өдрийн А/92 дугаар тушаалаар батлуулж, хяналт шалгалтыг хэрэгжүүлж байна.

2023 оны төлөвлөгөөт хяналт шалгалтад хамрагдах объектын жагсаалтыг доороос үзнэ үү.

Мэдээний төрөл: Мэдээ мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ