Эрчим хүчний салбарын хэмжээнд “Зуун мянган мод тарих” үйл ажиллагааг зохион байгуулж байна

A- A A+


Photo

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилсан “Тэрбум мод” үндэсний хөдөлгөөнийг улс орон даяар өрнүүлж байгаа ажлыг дэмжиж Эрчим хүчний салбарын хэмжээнд “Зуун мянган мод тарих” үйл ажиллагааг зохион байгуулж байгаа ба энэ ажлын хүрээнд говь хээрийн бүсийг сонгон Эрчим хүчний яам болон Улаанбаатар хотын бусад 11 байгууллага, компаниуд  7000 модыг Байгалийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, цөлжилт, газрын доройтолтой тэмцэх,  ногоон зурвас байгуулах зорилгоор   Дундговийн  аймгийн Дэлгэрцогт сум-2000, Сайхан-овоо сум-1000, Дэлгэрхангай сум-1000, Сайнцагаан сум-1000, Луус сум-1000, Эрдэнэдалай сум-1000  модыг тус тус  усалгааны системийн хамт цогцоор нь шийдвэрлэн тарьж дуусгаад сум, орон нутгийн удирдлагуудад хүлээлгэн өглөө.

Мөн 5045 модыг орон нутагт байрлах салбарын 24 үйлдвэр, компаниуд харъяа нутаг дэвсгэрийн орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагад газрын асуудлаа уламжлан шийдвэрлүүлж, тухайн суурин газрын хот төлөвлөлтөд тусгуулан  хуваарийн дагуу тарьж, тайланг Эрчим хүчний яаманд ирүүлсэн.

“Зуун мянган мод тарих” үйл ажиллагааг эрчим хүчний салбарын хэмжээнд цаашиджилд дундажаар 20,000мод тарихаар тооцоолж, эхний 5 жилд бүрэн тарьж дуусгах, сүүлийн 5 жилд арчилгаа, ургалтыг хариуцаж ажиллахаар төлөвлөн ажиллаж байна.

Мэдээний төрөл: Мэдээ мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ