Мэдээлэл

A- A A+


Photo

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 90 дүгээр тогтоол, Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2020 оны 11 дүгээр сарын 19-ний өдрийн 02 дугаар албан даалгаварын дагуу иргэн, хуулийн этгээдэд цахим хэлбэрээр үзүүлж буй төрийн үйлчилгээг “E Mongolia” цонхонд нэгтгэх үүрэг даалгаврын хүрээнд Эрчим хүчний салбарын байгууллага, компаниудаас иргэн хуулийн этгээдэд үзүүлж буй цахилгаан, дулааны техникийн нөхцөлийн хүсэлтийг хүлээн авах шийдвэрлэх, хариу өгөх “itc.energy.mn”цахим системийг хөгжүүлэн үе шаттайгаар ашиглалтад оруулан ажиллаж байна.

Холбогдох утас:  

Ангилал

Овог, нэр

Холбогдох утас

1

Цахилгааны техникийн нөхцөл

/1 МВА болон түүнээс дээш/

М.Гансүх

51263064

2

Д.Энхүүш

51263066

3

Дулааны техникийн нөхцөл

/1 Гкал.ц болон түүнээс дээш/

Л.Мөнхцог

51263074

4

Д.Төртулга

51263064

5

Цахилгааны техникийн нөхцөл

/1 МВА-аас доош/

Н.Батцэнгэл

11345702

6

Дулааны техникийн нөхцөл

/1 Гкал.ц -аас доош/

Н.Зоригтбаатар

Б.Очбаяр

70047005

Мэдээний төрөл: Мэдээ мэдээлэл

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ