Эрчим хүчний сүлжээнд ашиглах том чадлын хуримтлуурын төсөл

A- A A+


Photo

1

Санхүүжүүлэгч байгууллага, орон

Азийн хөгжлийн банк

2

Санхүүжилтийн хэлбэр /зээл, тусламж, холимог/

Зээл, тусламж

3

Санхүүжилтийн дүн /үндсэн валют/

103.0 сая ам.доллар

3.1

     Зээлийн санхүүжилт

100.0 сая ам.доллар

3.2

     Буцалгүй тусламжийн санхүүжилт

3.0 сая ам.доллар

3.3

     Төсвийн санхүүжилт

11.95 сая ам доллар (татварын чөлөөлөлт)

4

Төсөл хэрэгжих хугацаа

2020-2025

6

Төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллага

Эрчим хүчний яам, “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК

7

Төслийн статус

Батлагдсан.

Төслийн зорилго:

Монгол Улсын Төвийн бүсийн эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд Том чадлын энерги хуримтлуурын системийг ашиглалтанд оруулснаар ТЭХС-ийн горим тохируулгад ашиглах, оргил ачааллыг шилжүүлж ДЦС-уудад ирэх ачааллыг бууруулах, сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрээс оргил ачааллын эрчим хүчийг хангах, сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг нэгдсэн сүлжээнд нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх, системд “тэг” зогсолт үүсэх эрсдлээс сэргийлэх, “тэг” зогсолтоос ДЦС-уудыг сэргээх үйлчилгээ үзүүлэх зорилготой.

Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогын баримт бичигт заасан Сэргээгдэхэрчим хүчний эзлэх хувь хэмжээг 2023 он гэхэд нийт эрчим хүчний үйлдвэрлэлийн 20%, 2030 он гэхэд 30%-ийг хангах боломжийг бүрдүүлэх.

Төслийн нийгэм, эдийн засгийн үр өгөөж:

Тус том чадлын эрчим хүчний хуримтлуурын байгууламжийг байгуулсанаар i) төвийн бүсийн эрчим хүчний системийн давтамж тохируулга хийх ii) системийн ачаалал хөнгөвчлөх буюу системийн үйл ажиллагаанд гарах чадлын дутагдлыгбайгал орчинд ээлтэй сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэрээс хангаж, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулахiii) сэргээгдэх эрчим хүчнийг үйлдвэрлэлийг дэмжих iv) дулааны цахилгаан станцуудын горим ажиллагааг сайжруулах v) систем “0” зогсолт хийхээс сэргийлэх, системийг сэргээх vi) цахилгааны хязгаарлалтад ордог ТЭХС-ээс тэжээгддэг хот, суурин газруудын ахуйн хэрэглэгчид, үйлдвэр аж ахуйн нэгжүүд найдвартай, тасралтгүй эрчим хүчээр хангагдсанаар өрхийн үйлдвэрлэл, жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжих боломж бүрдэж улмаар  сум орон нутгийн хөгжлийг дэмжиж төвлөрлийг бууруулахад нөлөөлөх vii) агаарын бохирдлыг бууруулахад Засгийн Газраас хэрэгжүүлж буй цахилгаан халаагуурын хэрэглээг нэмэгдүүлэх зэрэг үйл ажиллагааг дэмжижзэрэг үр нөлөө, ач холбогдлуудтай.

Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн байршил, хаяг, холбоо барих утас, вэб сайт: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 2-р хороо, Энхтайвны өргөн чөлөө, "Морьтон цогцолбор" 501 тоот, утасны дугаар: 77071555

Мэдээний төрөл: Төсөл хөтөлбөрүүд

Сэтгэгдэл бичих

Сэтгэгдэл

Салбарын үйлдвэр компаниуд
 • Монгол улсын эрчим хүчний зохицуулах хороо
 • Багануурын дулааны станц
 • Даланзадгадын дулааны цахилгаан станц
 • Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ
 • Дархан сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Улаанбаатар дулааны сүлжээ
 • Дорнод бүсийн эрчим хүчний систем
 • Эрдэнэт булганы цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Дулааны гуравдугаар цахилгаан станц
 • Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц
 • Налайхын дулааны станц
 • Дулааны хоёрдугаар цахилгаан станц
 • Дулааны дөрөвдүгээр цахилгаан станц
 • Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Диспетчерийн үндэсний төв ХХК
 • Алтай улиастайн эрчим хүчний систем
 • Багануур зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Баруун бүсийн эрчим хүчний систем
 • Дарханы дулааны цахилгаан станц
 • Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ
 • Эрчим хүчний эдийн засгийн хүрээлэн
 • Амгалан дулааны станц
 • Дулаан шарын гол
 • Баянхонгор эрчим хүч
 • Хөвсгөл эрчим хүч
 • Дархан дулааны сүлжээ